Ilmanvaihdon merkitys

Ilmanvaihdon merkitys kuivumiseen:

Rakenteen tuuletustavalla on suurin merkitys rakenteen kuivumiseen. Kaikissa uusiin lämmöneritysmääräyksiin perustuvissa tutkimuksissa on todettu ettei ”tuuletusputket” saa aikaan riittävää ilmanvirtaus-nopeutta vaan toimivat rakenteessa vain paine-eron tasaajina. Putkituuletus ei hyödynnä eristeen tuuletusurien tuomaa kosteuden poistopotentiaalia!

Kastuneen lämmöneristyksen kuivuminen:

Rakenteen kosteustila, lämpötila ja aika vaikuttavat kosteusvaurioiden syntyyn. Home ja mikrobivauriohin vaikuttavat lisäksi kasvualusta ja saatavilla olevat ravinteet. Mitä kauemmin lämmöneristeet ovat kosteita, sitä suurempi on home— ja mikrobivaurioiden riski.

Rakenteiden toimivuuden kannalta on yleensä aina tärkeätä saada lämmöneristys kuivumaan mahdollisimman nopeasti. Lämmöneristys kuivuu tuuletetussa rakenteessa tehokkaasti. Kun rakenteen tuuletus on varmistettu hyvin on kuivumisnopeus n. 1 kg kosteutta rakenteen neliömetriä kohden kolmessa viikossa. Siten kuljetusten ja työmaan aikainen kastuminen kuivuu kohtuullisessa ajassa eikä kosteus johda mikrobivaurioihin.

Ote Suomen rakennusmääräyskokoelmasta C2, kosteus

4. Ulkoilman vastaiset seinärakenteet:

Sekä rakennuskosteuden, että seinään ulko- tai sisäpuolelta satunnaisesti tunkeutuvan veden on voitava poistua vahinkoa ja terveysriskiä aiheuttamatta.

Ote julkaisusta betonijulkisivun saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus:

Halkaisijaltaan 10 mm:n putket eivät muodosta riittävää tuuletusta, vaan toimivat rakenteessa lähinnä ulkokuoren sisä— ja ulkopinnan välisen paine-eron tasaajana.

Käytännössä on havaittu, että putkien sijoittelu 2000 mm:n välein ei saa aikaan toimivaa tuuletusta. Putkien asennuksen yhteydessä on yleisesti tukittu tuuletusreitti. Putket katkaistaan asennuksen yhteydessä, jolloin mahdolliset mittapoikkeamat piilotetaan asentamalla putki liian syvälle, jolloin putken pää on suoraan lämmöneristeessä kiinni eikä ilmanvaihtoa pääse tapahtumaan lainkaan.

Taustatilan tuuletukseen onkin suositeltavaa käyttää tuuletuskoteloita, joiden sopiva jakoväli on enintään 2000 mm, myös tuuletuskoteloiden tartunta pitää varmistaa.